Εγγυήσεις και Service

Όλα τα προϊόντα που εξυπηρετεί το κατάστημά μας έχουν εγγύηση επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας. Το καταστημά μας δεν εμπορεύεται μεταχειρισμένα προϊόντα διαλογής ή παρεμπορίου. Όλα τα Service εξυπηρετούνται πάντοτε από την αντίστοιχη επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς . Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη τηss νόμιμη απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης όπως αναγράφονται από το φυλλάδιο του κατασκευαστή. Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών. Όταν η βλάβη προέρχεται από εσφαλμένη εγκατάσταση. Όταν ο σειριακός αριθμός ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ή καταστραφεί. Όταν το προϊόν καταπονείται πέραν των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Το georgiou-electric.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.